Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Ngựa Hồng - Thơ Cao Thoại Châu


Thơ Cao Thoại Châu đến với tôi bằng âm vang gót ngựa. Tiếng lóc cóc khua đều,
... thoáng đã mấy mươi năm!


"Ta là nỗi cô đơn đương đại
Đặc quánh trong lòng không sẻ cùng ai"
Vô định hành - Ngựa hồng - Trang 8


"Mười năm qua thoảng như cơn mộng
Rơi xuống lòng nhau khúc nhạc trầm"
Nốt nhạc trầm - Ngựa hồng - Trang 68

Tôi đọc thơ anh như một loài gặm nhấm. Thích thú, kinh ngạc, đôi lúc cũng rợn hồn vì nghe vẳng tiếng ngựa tự đâu xa trong hành trình rong ruổi.
Phải chăng:
"Ta đi kiếm mình, kiếm mỗi một ta thôi!"
(Vô định hành - Ngựa hồng - Thơ Cao Thoại Châu)

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP