Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

CHÀO 2010Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Chợ nổi


Lưu lạc bến sông
Lênh đênh phố chợ.
Chút duyên, chút nợ.
Nhánh lục bình trôi!Ta gọi khan hơi,
Mạn thuyền sóng vỗ.
Em từ thiên cổ
Xõa bóng dừa xanh.


Ta sợ bình minh
Em về bến khác
Sao mai đã lạc
Vào mắt em rồi.

Cây bẹo đời tôi
Treo bài thơ nhỏ.
Đổi thơ lấy gió.
Gió lộng bờ sông...


Bùi Ngoc Thành

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

VINH! NHỤC? - Thơ Hà Nguyên DũngVINH ! NHỤC ?


“hùm chết để da, người chết để tiếng” !


  Cái sân đình nơi Hạng Vũ ngày xưa 
  nâng cái đỉnh đi ba vòng không thấm 
  nói thật mất lòng, cổ nhân đừng giận 
  cái sân kia rộng lắm chỉ hơn sào  
  cái đỉnh nghìn cân ắt thiên hạ thêm vào  
  để xếp Ông vô hàng hữu dõng ! 
  Tôi sức lực nhằm chi so Thánh Gióng  
  mà thân na cả một phận người 
  đã đi đến vòng thứ sáu mươi  
  trên cuộc đời mà Phật kêu là bể khổ  
  thì cái sân đình làng Ông xem ra quá nhỏ  
  và ba vòng sao sánh được sáu mươi ! 
  Ông hỏng cuộc Bá, Vương; 
  tôi lỡ dở cuộc Người  
  há chẳng phải vô mưu hữu dõng  
  thiên hạ trước sau bên khinh bên trọng hẳn 
  Ông vui khi biết được điều này :  
  - tên Ông được quàng trong sử sách, 
  - Vinh thay !  
  Thử hỏi như tôi ai người nghĩ tới  
  tôi mai một ngay khi đương sống gởi 
  thì mong chi để tiếng buổi thác về !  
  sáu mươi vòng đời xác mỏi, 
  hồn ê đời sắp sụm không làm nên trò trống  
   
  cuộc Bá, cuộc Người của Ông, tôi đều hỏng  
  nghĩ cho cùng chẳng tại vô mưu đâu ! 
  Nói, không phải là nói an ủi nhau !
   (niềm đau không kéo da non ta nằm buồn lả ngày tròn sáu mươi) ! 10.10.2006
   HÀ NGUYÊN DŨNG
   NGUỒN : NEWVIETART.COM

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

Tin Nhắn - Hà Nguyên Dũng


Hỏi thăm người bạn họ Bùi,
ở trên phố núi dư vui thiếu buồn?
Không xây được đập chân nguồn,
ta đang chìm giữa vũng buồn chí nguy!


Hà Nguyên Dũng

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP