Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Thơ ... Thất Bát.
Ta chẳng phải nhà thơ,
Ngại đầu xuân khai bút.
Ta chẳng phải Kinh Kha,
Lưỡi gươm xưa cùn, nhụt.

Tình yêu em: - Chỉ một.
Cũng ... mai một mất rồi!
Cành lộc biếc này thôi,
Gửi về nơi xa vắng...

Giữa đêm xuân tĩnh lặng
Lung linh độc huyền cầm.
Rung bờ suối lạnh căm
Hồn hiện lên sương khói.

Những đêm buồn le lói
Ta võ vẽ làm thơ
Những vần thơ ... thất bát,
Như tình ta bây giờ!

 Bùi Ngọc Thành

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP