Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Xanh Ngọn Xuân XưaMôi em ngậm cánh mai rừng
Vai phơi nắng lụa ửng hồng rẻo cao
Em gùi lộc biếc chiêm bao
Lên non gửi gió lời chào mùa xuân.
Tuổi đời là những dấu chân
Chênh vênh giữa chốn hồng trần đẩy đưa.
Em về xanh ngọn xuân xưa
Câu ca dao ngát trăng mùa nguyên tiêu.
  
Bùi Ngọc Thành


  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP