Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

MAI SAU TÌM TỊCH LẶNGGió thổi vào nhà trống
Cuốn đi cái không còn
Tờ lịch rơi vương vãi 
Soi tìm dấu trăng non


Cõi ta còn không nhỉ
Ngoài bóng núi cúi đầu
Cõi người còn không nhỉ
Ngoài con nước trôi mau

Gió ngang qua nhà trống
Mê mải chuyện phiêu bồng
Những chiều thu rớt vội
Mang theo buổi tàn đông

Mặt trời soi mái dột
Còn đâu cái không còn
Mai sau còn tịch lặng
Xin trút xuống đầu non
Bùi Ngọc Thành

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP