Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Chiều nghiêngHoa nào trắng giữa mùa Ngâu


Hương trang vở cũ đượm  màu áo xưa


Tóc em ướt  đẫm sương mưa,


Tay thơm còn giữ nụ vừa đơm bông?


Nghiêng chao cánh vạc bên sông


Chiều nghiêng bảy sắc cầu vồng tặng em.


Bùi Ngọc Thành


Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Ngại ngùng nhớ nhau


Em ngồi ngự dáng sen tươi

Nắng vô ưu tỏa trên đồi tịnh tâm

Đêm  đêm khơi ánh trăng rằm

Trang kinh nở rộ cõi trầm hương bay

Sớm mai hãm ấm trà này

Rót từ vô thủy đong đầy vô chung

Mưa ngâu lất phất ngoài song

Nhớ nhau mà phải ngại ngùng…nhớ nhau!

Bùi Ngọc Thành

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP