Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Mưa Ngâu


Em về, tháng bảy mưa Ngâu
Có xem con nước chân cầu đục trong?
Thưa em, ở giữa đôi dòng
Đục trong cũng lệ khóc thầm vậy thôi!
Kể từ em bỏ xa tôi
Không mưa đủ xót xa rồi!
Huống chi…!


Bùi Ngọc Thành

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP