Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014


Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Bên Sông Quê Người


Kính thầy Nguyễn Đăng Dự
 


Thầy về, con lại đi xa!
Trên trang vở cũ vẫn là điểm không.
Trật trầy  vó ngựa ruổi rong,
Thắp đêm bằng cánh phượng hồng ngày xưa.
Đón thầy trời đổ sương mưa
Bầy chim lẻ bạn nép nhờ mái hiên.
Vội quên đi những lụy phiền
Gặp thầy rạng rỡ hồn nhiên tiếng cười.
Con xa không kịp về rồi.
Đèo cao, suối thẳm nghẹn lời hoài mong.
Chiều mưa gió quật rát lòng.
Nhớ thầy, nhớ bạn bên sông quê người .

Bùi Ngọc Thành

                                 

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP