Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Mưa Bóng Mây

Té tát hạt mưa bay

Vai  áo nhàu ướt sũng.

Vạ vật chút tình rơi

Sao lòng ta lủng củng?


Ngọn gió chiều lật lọng

Cuốn mất tuổi xuân thì.

Trăng non tan ảo vọng

Vương vất đỉnh đồi kia.


Em một mình quán nhỏ,

Ta một nỗi sầu riêng.

Mưa bóng mây có gọi

Đời bão nổi cuồng điên?


Bùi Ngọc Thành

0 nhận xét:

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP