Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Thơ cùng lau sậy


Lạ lùng,  thơ … vẫn là thơ,

Vẫn tôi đứng bụi đứng bờ ngó lên!

Chạm vào năm ngón tay em

Dăm ba câu chữ rũ mềm khói sương.

Tóc em lấm bụi tà dương

Rớt trên nhịp phách vô thường  vọng mê

Bước hoang lạc nẻo chân về

Vách trăng còn đổ bóng kia ngàn trùng

Khung chiều  tím ngọn sầu đông

Tôi, em , đôi ngả lạnh lùng bước mau

Thơ và em, của ngàn sau


Vẫn tôi ngồi hát cùng lau sậy buồn.


Bùi Ngọc Thành

0 nhận xét:

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP